2011. június 27., hétfő

Hétfői tervek / Monday plans #9
Előző héten kicsit túl sokat vállaltam, így a feladatok nagy része a mostanira maradt...
Mellette pedig nyári szünetet hirdetek, ami tudom, hogy nem szerencsés pont a vásárok fő szezonjában, de most így alakult...
Azért hogy ne tűnjek el teljesen, új rovatot indítok, a Publikáló Pénteket, ekkor mutatom majd be az új darabokat, a Hétfői tervek rovatot pedig kicsit átalakítom, tervek helyett inkább inspirációkról fogok beszámolni...

Legyen csodás, élményekben dús nyaratok! 
:)

*

Last week I took on too many things so most of the jobs remain for the actual...
In addition, from now on I'm out on holiday. I know, it is a bit unfortunate in the middle of the season of faires but it is the case...
In order not to disappear completely, I'll make a new coloumn called Friday's Publisher, then will be the new pieces presented, in turn I convert a little bit the Monday plans and report on inspirations rather than plans...

Have a wonderful summer with loads of experience!
:)


2011. június 20., hétfő

Hétfői tervek / Monday plans #8


 
Úgy érzem, gyorsul az idő...
 • most a legfontosabb, hogy felkészítsem a meglévő ékszereket a nyári vásárokra, ehhez még a kellékek beszerzésre várnak
 • emellett az idő szűkössége miatt annyi ékszert készíteni, amennyit csak tudok
 • pontot tenni a BA-s tanulmányaim végére, és államvizsgázni
 • ehhez kapcsolódóan rengeteg hivatalos ügyet kell elintézzek (részletektől megkíméllek, kedves Olvasó), szóval papírokkal a kezemben fogok rohangálni, és a költözést még nem is említettem...

*

I feel like time is getting even faster...
 • at the moment the most important thing is to prepare my jewelry for the summer fairs, the supplies are waiting for being purchased
 • in addition, because of the scarcity of time to create as many jewels as I can
 • put a period to the end of my BA studies and pass the state exam
 • linked to this I've got a lot of official thing to arrange (I spare you from details, dear Reader), so I'm gonna running around with papers in my hand and then I didn't mention the moving...

  2011. június 19., vasárnap

  No.138: Adele  *Elkelt / Sold.

  Adele Bloch-Bauer volt az egyetlen olyan modell, akit Klimt kétszer is megfestett, sőt, az ő vonásait vélik felfedezni a Judit c. képen is. Ő maga művelt nő volt, saját magát képezte, elsősorban a német, francia és angol klasszikus irodalom érdekelte. Férje gazdag cukoriparos volt, és egyben Klimt mecénása is.
  Adele a róla készült első festményen az arany különféle árnyalataiban tündököl, akár csak ez a medál, a kontrasztot pedig fekete haja, illetve a szalag adja.


  Adele Bloch-Bauer was the only model who was painted twice by Klimt and possibly her features appeares even on the painting Judith. She was a literate woman, she learned by herself and she was mainly interested in classical German, French and English literature. Her husband was a wealthy sugar industrialist and also the patron of Klimt. 
  Adele appears on the first painting in shades of gold shines like this pendant, the contrast is given by her black hair and the ribbon.


  Adele Bloch-Bauer

  2011. június 17., péntek

  No.137: Roselyn  *1500,- HUF

  Miért kedvelték annyira a szecesszió művészei, főleg Klimt az arany színt?
  Gyakran nem csak díszítésként, hanem háttérszínként is megjelenik képein az arany, akár csak a bizánci ikonokon. Klimt és társai hittek benne, hogy a művészetnek van egyfajta vallási, spirituális jellege, ez nyilvánult meg abban is, hogy folyóiratukat Ver Sacrumnak, vagyis Szent Tavasznak nevezték el, ami az ókorban egy rendkívüli áldozati forma volt, melyet Jupiternek mutattak be veszély idején...


  Why liked the artists of the Secession, especially Klimt so much the gold colour?
  Gold is often not just for the decoration but is the background colour of the paintings, just as the Byzantine icons. Klimt and his companion believed that art has a kind of religious, spiritual nature, this is also manifested in the name of their journal Ver Sacrum that means Sacred Spring. It was a kind of extraordinary sacrifice in the antiquity, which was offered up to Jupiter at the time of danger...

  2011. június 15., szerda

  No.136: Derengés / Dawning
  *1200,-HUF

  ...mert az éjszaka után eljön a hajnal, amikor már pirkad, de még látod a csillagok ezüstös fényét...

  ...because after night arrives the dawn, when it's flushing, but you can also see the silvery shine of the stars...

  2011. június 13., hétfő

  Hétfői tervek / Monday plans #7
  Lássuk csak:
  • befejezni egy gyűrűt és egy medált az arany és szivárvány színekben pompázó sorozatból
  • behozni a lemaradásomat, már ami a Facebook oldalra történő képfeltöltést illeti
  • új vizekre evezve kicsit mellőzöm most az arany színt, valami egyszerűbbre és tisztábbra vágyom, így felcserélem ezüst-fehérre, esetleg kékkel keverve.. hiába, vonz a tenger :)
  • ...végül pedig, ha minden jól megy, papírformán is abszolválok...

  *

  Let's see:
  • complete a ring and a medal of the gold and rainbow colored series
  • make up on my delay regarding to the Facebook-page uploads
  • beginning something new I'll ignore the gold colour, I aspire to something simpler and clearer, so I'll reverse it to silver and white, possibly mixed with some blue... ok, I'm attracted by the sea :)
  • ...and finally if all goes well I'll offocially get my absolvation...

  2011. június 12., vasárnap

  No.135: "Samson"  *1200,- HUF

  °°°

  2011. június 11., szombat

  2011. június 10., péntek

  No.133: Skála II. / Scale II.  *1200,- HUF

  Geometrikus maxi-fülbevaló, most háromszögekkel és csigával...

  Geometric maxi-earrings, now with triangles and caracoles

  2011. június 9., csütörtök

  No.132: Skála I. / Scale I.  *Elkelt / Sold.

  Geometrikus formákkal kísérletezem...

  I experiment with geometric shapes...

  2011. június 6., hétfő

  Hétfői tervek / Monday plans #6


  Josef Hoffmann: Brosche

  Erre a hétre nézve a következők a terveim:
  • mivel 1 éves a La Petite, Meska-boltomban kedvezményes áron teszem elérhetővé az ékszerek nagy részét (érdemes megnézni a Facebook-oldalt is, ahol elérhetők a Meskára még fel nem töltött, ill. lejárt termékek is)
  • megnézni egy kiállítást és további ihleteket meríteni a szecesszióból
  • formát adni az így szerzett és a fejemben kavargó további ötletnek
  • rendszeresebbé tenni a blogolást
  • levizsgázni az utolsó törökös tárgyakból
  *

  For this week I've got the following plans:
  • in the occasion of La Petite's 1st anniversary I'll discount the prices most of the jewelry in my Meska-shop (check the Facebook-page too, where you can find the unposted or expired products as well)
  • visit an exhibition and get further inspirations from the Art Nouveau
  • materialize the obtained and the further ideas swirling in my head
  • blog more regular
  • pass the exams in the last Turkish subjects

  2011. június 4., szombat

  No.131: Álomfogó / Dreamkeeper  *1600,- HUF

  ... mert álmokra szükség van az életben...

  ...because dreams are necessary in life...

  2011. június 1., szerda

  No.130: Nyári nap / Summer sun  *1500,- HUF

  Végre nyár van! Egyszer napsütés, egyszer vihar...
  Számomra Gershwin az örök nyári hangulat kifejezője, megunhatatlan a zenéje!

  Finally it's summer! Sometimes with sunshine, sometimes with storm...
  For me Gershwin expresses mostly the summer feeling, I can't tire of his music!


  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...